REPREZENTANT ENERGETIX | DETOXAMIN ZEOLIT ACTIVAT AUSTRIA| PANACTIVE | MAGNAWELL - ROMANIA
DETOXAMIN BASIC - ZEOLIT ACTIVAT TMA PRIN NANOTECHNOLOGIE - ANTIOXIDANT NATURAL 100%
RECOMANDARI Dr. SLAVKO IVKOVIC
BIJUTERII MAGNETICE TERAPEUTICE ENERGETIX GERMANIA
MAGNAWELL ROMANIA ( MAGNOFLEX) SILVER - BANDAJE MAGNETICE TERAPEUTICECU FIR DE ARGINT GERMANIA
PANACTIVE AUSTRIA 
DETOXAMIN - ZEOLIT ACTIVAT AUSTRIA
TRANSPORT GRATUIT POSTA ROMANA
 Detoxamin -Official Website TERAPIA-ROMANIA.RO REPREZENTANT  ENERGETIX ROMANIA


 
REPREZENTANT ENERGETIX 
 DETOXAMIN ROMANIA  ®
 
Official Website
0743-019108
Comenzi si informatii
0743-019108 
 
 TRANSPORT GRATUIT
 POSTA ROMANA
 Livrare 3- 5 zile
 
TRANSPORT RAPID
FAN CURIER
Livrare1- 3 ZILE  
 la domiciliu 24,10 lei
 
 
 
DETOXAMIN AUSTRIA
zeolit activat TMZA
 
 
 
 
PRODUCATOR :  DETOXAMIN  - Panaceo International Active Mineral Production GmbH  Finkensteinerstr. 5, A -9585, Godersdorf, Villach, AUSTRIA
DISTRIBUITOR EXCLUSIV ENERGETIX GRUP Franz-Kirsten-str. 1,55411 Bingen Germany
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 Reprezentant
Energetix Romania ®
0743-019108
 
 
 
 
 
 CUM SE APLICA MAGNETO-TERAPIA ENERGETIX
 CUM SE APLICA MAGNETOTERAPIA  |  EFECTE NORMALE CE APAR  |  RECOMANDARI MAGNETOTERAPIE

Magneto-terapia este înainte de toate o terapie natural?, f?r? proceduri complexe sau complicate ale tratamentelor medicale obi?nuite. Este cea mai simpl?, cea mai ieftin?, cea mai nedureroas? ?i cea mai sigur? terapie cunoscut?.

Prin magneto-terapie
nu se ia nici un medicament. Magnetul este singurul instrument care se folose?te - nu e nici o magie. Câmpul magnetic creat de magnettrece f?r? pericol prin piele, ?esuturi ?i oase.

Îndrum?rile în magneto-terapie
sunt mult mai simple, iar metodologia este mai sigur? decât în cazul multor alte terapii.

Este dovedit c? atât electromagne?ii cât ?i magne?ii permanen?i sunt deosebit de eficien?i în reînnoirea energiei ?i îmbun?t??irea func?iilor sistemului imunitar, ?i prin aceasta ei au o ac?iune recunoscut? în multe boli ?i dureri.

Milioane de oameni din toat? lumea folosesc efectele pozitive ale magneto-terapiei, care duc la :
- îmbun?t??irea st?rii generale a organismului;
- reducerea ?i îndep?rtarea durerilor;
- calmarea nervozit??ii, a stresului ?i a depresiilor;
- ridicarea nivelului energetic al întregului organism;
- irigarea mai bun? a sistemului circulator periferic.

ZONE STRATEGICE ÎN APLICAREA MAGNETO-TERAPIEI

Neini?ia?ii cu greu pot crede c? un magnet fix minuscul
- mic cât un punct, poate produce o ac?iune puternic? prin câmpul s?u energetic.
Magne?ii mici se aplic?
pe anumite puncte ?i zone în care câmpul magnetic ac?ioneaz? în mod optim. În afara acestor puncte sau zone, magne?ii au o ac?iune slab? sau ineficient?.

Cercet?rile doctorului Markov arat? c?
pentru ac?iunea asupra ?esuturilor, intensitatea optim? a unui magnet permanent este de 400-500 Gauss. Unii dintre magne?ii permanen?i care se folosesc împotriva durerilor produc un câmp de peste 5.000 Gauss.

Este nevoie de un câmp de aceast? putere atunci când se afl? la o anumit? distan?? de corp
, dar în cazul în care magnetul este amplasat pe br??ara sau pe colierul care vine direct în contact cu corpul, acesta poate avea o ac?iune similar? cu a unui magnet de 500 pân? la 1000 Gauss. Dac? un magnet este prea puternic, persoana poate avea senza?ii nepl?cute.

Zonele de la încheieturile mâinii, gâtului ?i vintrelor sun trei câmpuri pline de vase sangvine majore - ac?ionând asupra lor ?i implicit asupra întregului sistem circulator.
 
Aplicarea magne?ilor pe aceste zone nu presupune cuno?tin?e medicale, mai ales dac? magne?ii sunt sub forma unor bijuterii cu design frumos.

Prin purtarea acestor bijuterii :
br???ri, coliere, cercei, etc. se poate ac?iona deosebit de bine asupra circula?iei sangvine.

În medicina chinez?, ca ?i în cea occidental?, medicii m?soar? ?i controleaz? tactil încheietura mâinii pentru a stabili diagnosticul.
Doctorii chinezi diagnosticheaz? starea, for?a ?i vitalitatea tuturor celor 12 meridiane principale printr-un control la nivelul încheieturii mâinii.
De vreme ce medicina chinez? ?i cea occidental? sunt de acord asupra acestui punct, trebuie s? fi?i convin?i c? regiunea încheieturii mâinii este o zon? extrem de important?.

Unei celule sangvine îi trebuie doar un minut pentru a parcurge drumul de la încheietura mâinii la inim? ?i înapoi, de aceea se recomand? purtarea br???rilor cu magne?ii pe partea interioar? a încheieturii, cât mai aproape de artere ?i vene.
Dac? purta?i br??ara la încheietura mâinii stângi, ac?iona?i asupra altor meridiane decât dac? o purta?i la mâna dreapt?. Încerca?i pe ce mân? efectele sunt mai puternice.

Colierele magnetice ac?ioneaz? asupra a 8 pân? la 12 meridiane.
Colierele sunt eficiente mai ales la persoanele care sufer? de dureri de spate, ceaf? sau umeri, de dureri de cap, de migrene, deoarece îmbun?t??esc circula?ia la nivel cranian.
RECOMANDARI MAGNETO-TERAPIE  ENERGETIX
 
Se recomand? purtarea br???rii cu magne?i pe partea interioar? a încheieturii, mai aproape de artere ?i vene.

Dac? purta?i br??ara la încheietura mâinii stângi, ac?iona?i asupra altor meridiane decât dac? o purta?i la mâna dreapt?. Astfel se explic? de ce br???rile magnetice nu amelioreaz? doar durerile locale, dar sunt , de asemenea, eficiente ?i în cazul migrenelor, durerilor de spate sau ceaf?. Colierele magnetice ac?ioneaz? asupra a 8 pân? la 12 meridiane.
 
Colierele sunt eficiente pentru persoane care sufer? de dureri de spate, ceaf? sau umeri, de dureri de cap, de migrene, deoarece îmbun?t??esc circula?ia sângelui la nivel cranian.
 
Multe persoane simt primele efecte pozitive în decurs de c?teva zile. Al?ii încep s? constate schimb?rile dup? 2 sau 3 s?pt?mâni. Lucrurile stau diferit de la individ la individ.
 
Bijuteriile se pot purta neîntrerupt, zi ?i noapte, sau se pot purta numai în timpul zilei.
 
Multe persoane nu dau jos bijuteriile niciodat?.  În plus, persoane diferite vor reac?iona diferit la magneto-terapie. Singuri trebuie s? g?si?i varianta la care reac?iona?i cel mai bine.  Nu este neap?rat necesar ca bijuteriile s? fie în contact direct cu pielea.
 
   O br??ar? se poate purta mai larg? la încheietur?, deoarece magne?ii folosi?i la realizarea bijuteriilor sunt suficient de puternici ?i inflen?eaz? circula?ia sângelui ?i de la o distan?? de câ?iva milimetri de piele.  Exist? cazuri foarte rare de persoane care simt o u?oar? grea??, stare care înceteaz? imediat dac? bijuteriile sunt purtate numai în cursul zilei.  Unele br???ri (f?r? pietre sau zirconiu, care sunt dintr-o bucat?, nelipite) se pot purta ?i la baie, sau du?. Nu este indicat s? se pun? în contact cu apa bijuteriile cu cristale lipite. Nu se recomand? purtarea bijuteriilor în piscin? (datorit? apei clorinate), în mare (datorit? s?rii), pentru c? stratul de aur sau rodiu se poate deteriora. Dac? sunte?i plini de energie ?i în forma cea mai bun?, dac? nu ave?i simptome deosebite, atunci nu ve?i percepe nici o schimbare, îns? preventiv pute?i purta acest gen de bijuterii.  Magne?ii folosi?i la produsele Energetix au o putere de aproximativ 1200 Gauss (afar? de cazurile în care este specificat altfel), iar polul nord este orientat c?tre corp. Aceast? valoare este considerat? optim?. Experien?a a ar?tat c? la multe persoane, magne?ii de putere mare pot duce la apari?ia unor senza?ii nepl?cute, a unei strângeri u?oare .
 
EFECTELE NORMALE CE APAR !
 
     Majoritatea persoanelor care înainte se plângeau de oboseal? ?i de lips? de energie, dup? câteva zile de purtare permanent? a bijuteriilor magnetice, au declarat c? nivelul energetic li s-a ridicat ?i oboseala s-a redus. Unii oameni observ? apari?ia unor vise intense.
 
   Dac? visele sunt într-adev?r foarte puternice ?i vii, este mai bine s? nu se poarte bijuteriile în timpul nop?ii.
 
      Alte persoane, dup? câteva s?pt?mâni de purtare a bijuteriilor, dintr-odat? nu mai pot s? doarm?, pentru c? se simt pline de energie ?i pur ?i simplu nu le e somn. ?i în acest caz e mai bine s? se îndep?rteze bijuteriile în timpul nop?ii.
 
     Prin folosirea magnetului, emo?iile re?inute pot disp?rea sau reveni brusc. Uneori se întâmpl? s? sim?i?i, la câteva secunde dup? pune?i o br??ar? magnetic?, o c?ldur? ?i/sau furnic?turi în degete ?i în palm?. Cauza este îmbun?t??irea circula?iei sanguine. Acest efect dispare în scurt timp, ?i dup? aceea v? pute?i pur ?i simplu bucura de toate avantajele unei circula?ii mai bune.
 
      Unii oameni cred c? le bate inima mai tare, ?i cu cât ascult? mai mult, cu atât b?taia este mai puternic?. De fapt, magnetul face ca inima s? bat? mai lini?tit.

SCURT ISTORIC
 
Magne?ii naturali - denumi?i bare magnetice - se formeaz? din lava topit? care vine din interiorul p?mântului ?i intr? în contact cu azotul din atmosfer?. Lava, astfel transformat?, ?i r?cit? p?streaz? magnetismul natural al p?mântului ?i este folosit? cu succes pentru vindecare, înc? din timpul primelor civiliza?ii ?i culturi superioare precre?tine ale Egiptului, Indiei, Chinei ?i Greciei Antice.

Regina Cleopatra purta un talisman magnetic pentru a-?i p?stra tinere?ea ?i frumuse?ea.

Regina Elisabeta I, care suferea de artrit?, a fost vindecat? de doctorul ei personal cu ajutorul magne?ilor.

Folosirea magne?ilor în vindecarea diferitelor boli a cunoscut perioada de maxim? înflorire la sfâr?itul secolului XVIII.

FRANTZ ANTOINE MESMER (1734 - 1815) a tratat ?i a vindecat multe boli în Viena ?i mai târziu în Paris. "Societatea Regal? de Medicin?" a f?cut cercet?ri în domeniul utiliz?rilor medicale ale magne?ilor. Aceste cercet?ri au demonstrat ?tiin?ific c? magne?ii sunt folosi?i cu succes în tratarea ?i vindecarea bolilor de nervi, durerilor, cârceilor. Sunt recomandate br???ri magnetice, talismane, centuri ?i pl?cu?e.

MOZART a fost atât de încântat de succesele lui Mesmer în vindecare, încât a men?ionat în opera sa "Cosi van Tutti" puterea eficient? a magnetului.

Cinci milioane de americani m?rturisesc despre efectele terapiei cu magne?i în bolile cronice, pân? la tendovaginit?.

BIL CLINTON ?i Sir ANTONY HOPKINS s-a convins ?i ei de efectele pozitive cu magne?i.

Explorarea spa?iului a relevat ce se întâmpl? cu oamenii care sunt îndep?rta?i, pentru o perioad? lung? de timp, de ac?iunea câmpului magnetic terestru. La întoarcerea din spa?iu, astronau?ii ru?i au remarcat apari?ia osteoporozei ?i a unor depresii puternice. Apari?ia acestor fenomene este considerabil mic?orat? prin construirea de câmpuri magnetice artificiale în interiorul navelor spa?iale.
 
Bine de ?tiut
 • Ca ?i în cazul tratamentelor medicamentoase, dozajul este hot?râtor pentru eficacitatea tratamentului magnetic.
 • Câmpurile electromagnetice puternice, ca cele prezente în apropierea apelor puternic poluate, pot provoca diferite afec?iuni.
 • Câmpurile magnetice slabe, pulsatorii, dimpotriv?, stimuleaz? procesele de ameliorare a st?rii de s?n?tate.
Aten?ie !
Dac? exist? probleme serioase de s?n?tate, cel mai bine este s? consulta?i medicul!
 CONTRAINDICATII
 
Femeilor îns?rcinate, deoarece nu se cunoa?te cum ac?ioneaz? for?ele magnetice asupra f?tului
Pacien?ilor care poart? pacemaker, sau orice implant electro-medical
 
DESPRE CAMPUL MAGNETIC
 
Câmpul magnetic al p?mântului (for?a magnetic? ce influen?eaz? orice fiin??) s-a mic?orat cu circa 50% în ultimii 500 de ani, ?i mai m?soar? doar aproximativ 0,5 Gauss.
Via?a în cl?diri de beton ?i o?el, în ma?in?, în tren, în avion, ?.a.m.d. mic?oreaz? influen?a câmpului magnetic.
Electro-smogul provenit de la monitoarele calculatoarelor, de la aparatele de radio, TV ?i HI-FI, de la telefoanele mobile ?i alte asemenea aparate, sunt al?i factori perturbatori, care împiedic? ac?iunea câmpului magnetic.
Dr. Nikagawa (Tokio) a studiat ?i publicat în 1976 o afec?iune pe care a numit-o sindromul absen?ei câmpului magnetic.
Simptomele acestui sindrom include :
 • anchilozarea umerilor,
 • dureri de spate ?i de cap,
 • fibromiaga, insomnia,
 • probleme de digestie ?i circula?ie,
 • precum ?i starea de oboseal? general?.
Dr. Nikagawa a examinat 11.648 de utilizatori ai terapiei cu magne?i (plasturi magnetici, centuri, coliere) din punct de vedere al experien?ei acestora cu magneto-terapia.
Rezultatele examin?rii sunt urm?toarele :
 • Peste 90% dintre subiec?i au observat rezultatele unei terapii foarte eficiente;
 • Sub 10% nu au observat nici un efect;
 • Nici una din persoane interogate nu a semnalat efecte secundare sau adverse.
Brigitt Gartner în cartea sa “Magnetul – paznicul s?n?t??ii” compar? absen?a câmpului magnetic cu efectul binecunoscut al lipsei de vitamine. Autoarea recomand? folosirea de bijuterii cu magne?i în scopuri preventive, precum ?i pentru vindecarea diferitelor ac?iuni.
 
MAGNETII ACTIONEAZA PENTRU
 • DEPRESIE ,
 • ARTRITE,
 • FRACTURI,
 • CICATRICI ,
 • DURERI MENSTRUALE ,
 • PROBLEME CU VEDEREA ,
 • TIUIT IN URECHI
 • GLANDA TIROIDA ,
 • SINDROMUL PARKINSON ,
 • DEREGLARI ALE CIRCULATIEI SANGUINE ,
 • DURERI DE CAP ,
 • MIGRENE,
 • TENSIUNE RIDICATA ,
 • TESIUNE SCAZUTA ,
 • OBOSEALA GENERALA ,
 • ARTROZE ,
 • REUMATISM,
 • DURERI DE SPATE ,
 • INSOMNIE , STRESS
 
 
 
 

 
PREZENTARE MAGNETOTERAPIE ENERGETIX  GERMANIA
 

 
 
 
 
 
 
 CONTACT REPREZENTANT ENERGETIX
--------------------------------

Marketing Director Energetix:
Reprezentant  Energetix Romania
Suteu Bente
 
Detoxamin Austria
Panactive Austria
Magnawell Germania 
Sanovita Austria
 
Targu Mures
22 Decembrie 1989
Mures | Romania
0743-019108
office@terapia-romania.ro

 CATEGORI PRODUSE
---------------------------------

PROMOTII | REDUCERI
----------------------------

LIVRARE PRODUSE 
------------------------- 
 
  ©2004-2016 Official Website Reprezentant Multi Level Marketing Energetix Romania , toate drepturile rezervate design by Terapia-Romania.ro
trafic site web