REPREZENTANT ENERGETIX | DETOXAMIN ZEOLIT ACTIVAT AUSTRIA| PANACTIVE | MAGNAWELL - ROMANIA
DETOXAMIN BASIC - ZEOLIT ACTIVAT TMA PRIN NANOTECHNOLOGIE - ANTIOXIDANT NATURAL 100%
RECOMANDARI Dr. SLAVKO IVKOVIC
BIJUTERII MAGNETICE TERAPEUTICE ENERGETIX GERMANIA
MAGNAWELL ROMANIA ( MAGNOFLEX) SILVER - BANDAJE MAGNETICE TERAPEUTICECU FIR DE ARGINT GERMANIA
PANACTIVE AUSTRIA 
DETOXAMIN - ZEOLIT ACTIVAT AUSTRIA
TRANSPORT GRATUIT POSTA ROMANA
 Detoxamin -Official Website TERAPIA-ROMANIA.RO REPREZENTANT  ENERGETIX ROMANIA


 
REPREZENTANT ENERGETIX 
 DETOXAMIN ROMANIA  ®
 
Official Website
0743-019108
Comenzi si informatii
0743-019108 
 
 TRANSPORT GRATUIT
 POSTA ROMANA
 Livrare 3- 5 zile
 
TRANSPORT RAPID
FAN CURIER
Livrare1- 3 ZILE  
 la domiciliu 24,10 lei
 
 
 
DETOXAMIN AUSTRIA
zeolit activat TMZA
 
 
 
 
PRODUCATOR :  DETOXAMIN  - Panaceo International Active Mineral Production GmbH  Finkensteinerstr. 5, A -9585, Godersdorf, Villach, AUSTRIA
DISTRIBUITOR EXCLUSIV ENERGETIX GRUP Franz-Kirsten-str. 1,55411 Bingen Germany
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 Reprezentant
Energetix Romania ®
0743-019108
 
 
 
 
 MAGNETO-TERAPIA  | MAGNETOTERAPIA
 MAGNETOTERAPIA                  CUPRO-MAGNETO-TERAPIA                  TERAPIA CU APA MAGNETIZATA
 
 
 
Magneto-terapia
 • Este înainte de toate o terapie natural?, f?r? proceduri complexe sau complicate ale tratamentelor medicale obi?nuite.
 • Este cea mai simpl?, cea mai ieftin?, cea mai nedureroas? ?i cea mai sigur? terapie cunoscut?.
 • Prin magneto-terapie nu se ia nici un medicament.
 • Magnetul este singurul instrument care se folose?te – nu e nici o magie.

*  TERAPIA CU APA MAGNETIZATA   *  CUPRO-MAGNETO-TERAPIA  *  PREZENTARE MAGNETOTERAPIE 

 
 
Câmpul magnetic este creat de magnet, care trece f?r? pericol prin piele, ?esuturi ?i oase.
Îndrum?rile în magneto-terapie sunt mult mai simple, iar metodologia este mai sigur? decât în cazul multor alte terapii.
De?i a fost folosit? din cele mai vechi timpuri, magneto-terapia este folosit? mai ales începând cu secolul al XVIII-lea, primele cercet?ri f?cându-se abia în jurul anilor 1790-1800. În ultimul deceniu se pune din ce în ce mai mult accentul pe terapiile alternative, mai pu?in sau deloc agresive fa?? de tratamentele alopate. Abia acum s-a redescoperit cu adev?rat ?i magneto-terapia. În spitale, în clinici, în sanatoriile balneare se folose?te magneto-terapia, f?cându-se ?edin?e mai ales în cazul bolilor de oase, artero-sclerozei, reumatism, etc.

EXERGETIX – prin bijuteriile magnetice – v? aduce aceast? terapie la îndemâna dumneavoastr?, sub forma unor bijuterii deosebit de moderne ?i aspectoase, care au înglobate în ele ?i magne?i. Le ve?i g?si în colec?ii sub forma de : br???ri, coliere, cercei, pandantive.

Prin purtarea bijuteriilor ENERGETIX ve?i fi elegant(?) dar, în acela?i timp, ve?i purta permanent asupra dumneavoastr? ?i cei doi magne?i, ceea ce v? va scuti de nenum?rate nepl?ceri: insomnii, stres, depresii, dureri reumatismale, dureri menstruale sau ameliorând ?i gr?bind vindecarea în : entorse, inflam?ri ale încheieturilor, artroz?, fracturi ale oaselor, leziuni, rupturi de ligamente. Tipuri de magne?i
O defini?ie simpl? spune : magnet este tot ce atrage fierul. Magne?ii se compun
Ce este magnetul.din milioane de molecule care se adun? în grupe numite domenii.Fiecare domeniu se comport? ca un magnet mineral cu pol nordic ?i pol sudic. Când domeniile se aliniaz? în aceea?i direc?ie, puterea acestora se une?te, formând un magnet mai mare.În fier exist? multe domenii care se pot alinia în aceea?i direc?ie, adic? magnetiza.Domeniile în materialele plastice, cauciuc, lemn ?i alte materiale sunt împr??tiate dezordonat, astfel încât câmpurile magnetice se anuleaz? unul pe altul, ?i de aceea aceste materiale nu se pot magnetiza.
Magne?ii naturali – denumi?i bare magnetice – se formeaz? atunci când lava topit?, care con?ine fier sau oxizi de fier, se r?ce?te ?i se magnetizeaz? sub ac?iunea for?ei magnetice a P?mântului.
Electromagne?ii sunt f?cu?i dintr-un miez de metal înconjurat de fire izolate care conduc curentul.
Magne?ii permanen?i sunt magne?ii care se magnetizeaz? f?r? adaos constant de electricitate, în care domeniile sunt aliniate permanent.

Tipurile de magne?i permanen?i folosi?i cel mai des :

 • Magne?i de ferit? se mai numesc ?i magne?i feritici sau ceramici, deoarece se ob?in prin presarea prafului de ferit?într-o bar?, prin utilizarea unei prese puternice la temperaturi înalte. Ace?ti magne?i pot avea practic orice form? ?i dimensiune ?i se magnetizeaz? în forma final?.
 • Ferita de bariu – este o leg?tur? de bariu ?i fier.
 • Ferita de stron?iu – este o leg?tur? de stron?iu ?i fier.
 • Magnetul de neodimiu este cel mai puternic tip de material magnetic. Este compus dintr-un amestec al unui element rar, neodimiul, cu fier ?i pu?in bor. Acest material este foarte scump ?i de aceea se toarn? doar pe suprafe?e mai mici.

Magne?ii de neodimiu se folosesc cel mai des la bijuterii, pentru c? p?streaz? foarte bine magnetismul ?i pierd doar o mic? parte din putere.

Cel mai mare magnet

P?mântul este cel mai mare magnet din apropierea noastr?.
Toat? lumea vie – plante, animale ?i oameni se afl? sub influen?a magnetismului p?mântului, el fiind indispensabil lumii vii, la fel ca ?i apa, aerul, hrana ?i lumina zilei.
Influen?a soarelui asupra p?mântului este confirmat? prin m?sur?tori care au ar?tat c? în timpul zilei influen?a magnetic? a soarelui este cu aproximativ 0,1 Gauss mai puternic? în timpul nop?ii.
Câmpul magnetic al soarelui este de 100 de ori mai mare decât al p?mântului.
Magnetismul men?ine echilibrul în galaxie – magnetismul galactic ac?ioneaz? ?i asupra lumii vii de pe p?mânt.
Oamenii de ?tiin?? de la Institutul Smithsonian SUA au dovedit c? rechinii î?i absorb cea mai mare parte a energiei din cosmos, mai degrab? decât din hran?.
De asemenea, este interesant c? în anumite locuri de pe P?mânt intensitatea câmpului magnetic este mai mare – spre exemplu în Loudes – Fran?a ?i Sedona – SUA. Aceste locuri au devenit un punct de atrac?ie turistic tocmai datorit? faptului c? turi?tii se simt mult mai bine ?i se refac dup? o perioad? mai mare de stress.
Oamenii de ?tiin?? au cercetat ?i demonstrat cu dovezi geologice mic?orarea câmpului magnetic al p?mântului cu 50% în ultimii 500 de ani, el m?surând în prezent aproximativ 0,5 Gauss.
Omul de ?tiin?? ?i omul de stat Alexandre von Humboldt, în decursul unei expedi?ii în Amercica de Sud (1799-1804) a descoperit c? puterea câmpului magnetic al p?mântului variaz? de la 0,3 Gauss la ecuator pân? la 0,7 Gauss la Poli.
Faptul c? expunerea la câmpul magnetic terestru joac? un rol principal în ceea ce prive?te starea s?n?t??ii noastre a fost confirmat atunci când primii astronau?i s-au întors din spa?iul bolnavi.
Problemele de s?n?tate erau întocmai afec?iunile ap?rute din cauza caren?ei de calciu ?i alte minerale, conducând la deregl?ri metabolice ?i simptome precum melancolia, depresia grav?, somnolen?a, diverse dureri. Problema s-a rezolvat imediat ce NASA a instalat magne?i în sta?ie ?i pe navele cosmice.

Reducerea câmpului magnetic

Magnetismul terestru se poate reduce sau ecrana din cauza unor elemente perturbatoare din mediul înconjur?tor, mic?orându-se astfel ?i ac?iunea acestuia asupra organismului nostru, lucru care duce la apari?ia unor simptome cum ar fi : dureri de cap, oboseal?, deregl?ri de circula?ie.
Cl?dirile din beton armat, construc?iile din metal, drumurile din asfalt, automobilele, trenurile, avioanele pot mic?ora efectul câmpului magnetic terestru la jum?tate sau chiar mai mult.
Efecte d?un?toare provin ?i de la “smogul electronic” – electrosmogul : curent alternativ, aparatur? electronic?, unde radio ?i TV, telefoane mobile, lumini fluorescente, aparate de uz casnic ?i multe alte surse.

Prin folosirea produselor magnetice putem compensa par?ial sau mic?ora aceste efecte negative.

Polaritatea ?i ac?iunea magne?ilor

Magne?ii au doi poli : polul nordic sau negativ (YIN) ?i polul sudic sau pozitiv (YANG). Polii opu?i se atrag, poli de acela?i fel se resping. Unii produc?tori marcheaz? polii magne?ilor mari prin culori (nordic prin albastru, alb sau verde ?i sudic prin ro?u sau negru).

Polul nordic este considerat ca având o ac?iune puternic? de vindecare. Are tendin?e de a ne reda echilibru, ne d? energie, îndep?rteaz? durerea, infec?iile, regleaz? presiunea sangvin?. De asemenea are efect calmant asupra sistemului nervos, asigur? alcalinizarea ?esuturilor, îmbun?t??e?te alimentarea ?esuturilor cu oxigen. Se folose?te în tratarea fracturilor de oase, întinderilor, artritelor, durerilor de din?i.

Polul sudic al magnetului stimuleaz? cre?terea, activeaz?, stimuleaz? ?i poate chiar m?ri inflama?ia sau accentua durerea – de aceea lucrul cu polul sud al magnetului este o art? – ac?ionând diferit la fiecare om.

SCURT ISTORIC
 
Magne?ii naturali - denumi?i bare magnetice - se formeaz? din lava topit? care vine din interiorul p?mântului ?i intr? în contact cu azotul din atmosfer?. Lava, astfel transformat?, ?i r?cit? p?streaz? magnetismul natural al p?mântului ?i este folosit? cu succes pentru vindecare, înc? din timpul primelor civiliza?ii ?i culturi superioare precre?tine ale Egiptului, Indiei, Chinei ?i Greciei Antice.

Regina Cleopatra purta un talisman magnetic pentru a-?i p?stra tinere?ea ?i frumuse?ea.

Regina Elisabeta I, care suferea de artrit?, a fost vindecat? de doctorul ei personal cu ajutorul magne?ilor.

Folosirea magne?ilor în vindecarea diferitelor boli a cunoscut perioada de maxim? înflorire la sfâr?itul secolului XVIII.

FRANTZ ANTOINE MESMER (1734 - 1815) a tratat ?i a vindecat multe boli în Viena ?i mai târziu în Paris. "Societatea Regal? de Medicin?" a f?cut cercet?ri în domeniul utiliz?rilor medicale ale magne?ilor. Aceste cercet?ri au demonstrat ?tiin?ific c? magne?ii sunt folosi?i cu succes în tratarea ?i vindecarea bolilor de nervi, durerilor, cârceilor. Sunt recomandate br???ri magnetice, talismane, centuri ?i pl?cu?e.

MOZART a fost atât de încântat de succesele lui Mesmer în vindecare, încât a men?ionat în opera sa "Cosi van Tutti" puterea eficient? a magnetului.

Cinci milioane de americani m?rturisesc despre efectele terapiei cu magne?i în bolile cronice, pân? la tendovaginit?.

BIL CLINTON ?i Sir ANTONY HOPKINS s-a convins ?i ei de efectele pozitive cu magne?i.

Explorarea spa?iului a relevat ce se întâmpl? cu oamenii care sunt îndep?rta?i, pentru o perioad? lung? de timp, de ac?iunea câmpului magnetic terestru. La întoarcerea din spa?iu, astronau?ii ru?i au remarcat apari?ia osteoporozei ?i a unor depresii puternice. Apari?ia acestor fenomene este considerabil mic?orat? prin construirea de câmpuri magnetice artificiale în interiorul navelor spa?iale.
 
Bine de ?tiut
 • Ca ?i în cazul tratamentelor medicamentoase, dozajul este hot?râtor pentru eficacitatea tratamentului magnetic.
 • Câmpurile electromagnetice puternice, ca cele prezente în apropierea apelor puternic poluate, pot provoca diferite afec?iuni.
 • Câmpurile magnetice slabe, pulsatorii, dimpotriv?, stimuleaz? procesele de ameliorare a st?rii de s?n?tate.
Aten?ie !
Dac? exist? probleme serioase de s?n?tate, cel mai bine este s? consulta?i medicul!
 CONTRAINDICATII
 
Femeilor îns?rcinate, deoarece nu se cunoa?te cum ac?ioneaz? for?ele magnetice asupra f?tului
Pacien?ilor care poart? pacemaker, sau orice implant electro-medical
 
DESPRE CAMPUL MAGNETIC
 
Câmpul magnetic al p?mântului (for?a magnetic? ce influen?eaz? orice fiin??) s-a mic?orat cu circa 50% în ultimii 500 de ani, ?i mai m?soar? doar aproximativ 0,5 Gauss.
Via?a în cl?diri de beton ?i o?el, în ma?in?, în tren, în avion, ?.a.m.d. mic?oreaz? influen?a câmpului magnetic.
Electro-smogul provenit de la monitoarele calculatoarelor, de la aparatele de radio, TV ?i HI-FI, de la telefoanele mobile ?i alte asemenea aparate, sunt al?i factori perturbatori, care împiedic? ac?iunea câmpului magnetic.
Dr. Nikagawa (Tokio) a studiat ?i publicat în 1976 o afec?iune pe care a numit-o sindromul absen?ei câmpului magnetic.
Simptomele acestui sindrom include :
 • anchilozarea umerilor,
 • dureri de spate ?i de cap,
 • fibromiaga, insomnia,
 • probleme de digestie ?i circula?ie,
 • precum ?i starea de oboseal? general?.
Dr. Nikagawa a examinat 11.648 de utilizatori ai terapiei cu magne?i (plasturi magnetici, centuri, coliere) din punct de vedere al experien?ei acestora cu magneto-terapia.
Rezultatele examin?rii sunt urm?toarele :
 • Peste 90% dintre subiec?i au observat rezultatele unei terapii foarte eficiente;
 • Sub 10% nu au observat nici un efect;
 • Nici una din persoane interogate nu a semnalat efecte secundare sau adverse.
Brigitt Gartner în cartea sa “Magnetul – paznicul s?n?t??ii” compar? absen?a câmpului magnetic cu efectul binecunoscut al lipsei de vitamine. Autoarea recomand? folosirea de bijuterii cu magne?i în scopuri preventive, precum ?i pentru vindecarea diferitelor ac?iuni.
 
MAGNETII ACTIONEAZA PENTRU
 • DEPRESIE ,
 • ARTRITE,
 • FRACTURI,
 • CICATRICI ,
 • DURERI MENSTRUALE ,
 • PROBLEME CU VEDEREA ,
 • TIUIT IN URECHI
 • GLANDA TIROIDA ,
 • SINDROMUL PARKINSON ,
 • DEREGLARI ALE CIRCULATIEI SANGUINE ,
 • DURERI DE CAP ,
 • MIGRENE,
 • TENSIUNE RIDICATA ,
 • TESIUNE SCAZUTA ,
 • OBOSEALA GENERALA ,
 • ARTROZE ,
 • REUMATISM,
 • DURERI DE SPATE ,
 • INSOMNIE , STRESS
 
 
 

 
PREZENTARE MAGNETOTERAPIE ENERGETIX  GERMANIA
 

 
 
 
 CONTACT REPREZENTANT ENERGETIX
--------------------------------

Marketing Director Energetix:
Reprezentant  Energetix Romania
Suteu Bente
 
Detoxamin Austria
Panactive Austria
Magnawell Germania 
Sanovita Austria
 
Targu Mures
22 Decembrie 1989
Mures | Romania
0743-019108
office@terapia-romania.ro

 CATEGORI PRODUSE
---------------------------------

PROMOTII | REDUCERI
----------------------------

LIVRARE PRODUSE 
------------------------- 
 
  ©2004-2016 Official Website Reprezentant Multi Level Marketing Energetix Romania , toate drepturile rezervate design by Terapia-Romania.ro
trafic site web